• ЈПД

#96: Купа за осмаке

Опште информације

 • Наставник:
  Сашко Николић
 • Назив школе:
  Свети Сава, Владичин Хан
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Владичин Хан
 • Предмет:
  Математика
 • Одељење:
  Осми један, осми два, осми три, осми четири
 • Број ђака:
  99
 • Тип часа/наставе:
  Обрада наставне јединице
 • Облик рада:
  Интерактивни видео

Презентација

Kupa OK.pdf

YouTube

Корисни линкови

https://h5p.org/h5p/embed/842440 ово је главни снимак Интерактивног видеа

https://sasko.gnomio.com/course/view.php?id=33 овде је h5p видео имплементиран кроз Moodle платфому

https://www.youtube.com/watch?v=tHo5ILojmjg&list=PLjV7v8XzjxpNzMQZoDeUsLjMXMzkvYhq4&index=3&t=0s


Циљ и исходи наставе

Циљ оваквог часа је оспособљавање ученика да реши задатак у новим и непознатим ситуацијама, да усвоји елементарна знања о геометријским телима, површима. Ученик ће бити у стању да правилно дефинише појам Купе. Повећање дигиталне компентенције ученика.


Детаљан опис

Приликом креирања часа, имао сам у виду да овакав Интерактивни видео мора бити јасан и прецизан у свим својим деловима, а опет повезан и континуиран, како би пажња ученика били усредсређена. Од самог увода, на сликовит начин сам повезао купу са стварним животом (гомила песка) и потребама, уводећи их полако у основне елементе купе и бавећи се њима. Том приликом сам користио и Геогебру као веома захвалан алат за приказивање геометријских облика, као и симулацију конусне површи и ротације троугла. Формуле за површину и запремину купе сам повезао са претходним знањем (круг, пирамида), а питања сам постављао тако да су се низала од лакших ка тежим, тако да на задње питање о пресецима купе и равни, ученици морају да развијају своје логичко мишљење. Можда најбољи део Интерактивног видеа су и та имплементирана питања која омогућавају стално учење, као и то да се добија моментална повратна информација.


Платформе и опрема

Путем Вибер групе и у гугл учионицама одељења постављен је линк са интерактвним видеом.

https://h5p.org/h5p/embed/842440

Линк ка материјалу је постављен и на страници https://sasko.gnomio.com/


Дигитални алати

https://h5p.org/
https://www.youtube.com
https://www.bandicam.com/rs/
https://vizia.co/
Geogebra
OpenShot Video Editor
Movie Maker
Microsoft PowerPoint


Литература

Уџбеник и збику задатака за осми разред издавача Клет.


Самопроцена часа

Линк интерактивног видеа је послат и колегама математичарима из школе, као и колегама математичарима из других школа. У контакту с њима схватио сам да је тема обрађена на интересантан начин и да имплементирана питања у видеу чине учење интересантним и довољним да сами ученици и они који гледају видео врше аутоматски самопроцену кроз повратну информацију о тачним/нетачним одоворима.


Оцена ученика

Кроз питања и одговоре и могућност да на питања поново одговоре, док не ураде правилно, ученици уче, а на крају видеа је повратна информација о укупном скору тј. збиру тачних одговора. Са ученицима сам путем Вибера и гугл учионице разменио мишљења о представљеном материјалу и колико је као такав овај Интерактивни видео њима помогао у учењу дате лекције.


Било је подршке од

Колега


Опис подршке

Прегледан видео и њихово мишљење ми је пуно значило.


Предности и потешкоће за наставнике

Сам процес реализације захтева велико информатичко предзнање. Сваки корак је морао бити прецизно осмишљен, од обичне PowerPoint презентације, преко снимљеног активног видеа са личним учешћем у самом видеу (коришћењем Bandicam програма), преко пребацивања на YOUTUBE, па до имплементације питања у самом видео запису (коришћењем H5p дигиталног алата). Сам рад је захтевао доста времена и покушаја, погрешних и правих да би се дошло до циља.


Предности и потешкоће за ученике

Сматрам да овако припремљен материјал и за ученике представља нешто ново и занимљиво у учењу. Потреба да се дају тачни одговори, као и могућност поновног прегледа Интерактивног видеа им управо то омугућава.