• ЈПД

#97: Дис у Google учионици

Опште информације

 • Наставник:
  Марија Поповић
 • Назив школе:
  Бранко Радичевић, Панчево
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Панчево
 • Предмет:
  Српски језик и књижевност
 • Одељење:
  7-3
 • Број ђака:
  91
 • Тип часа/наставе:
  Обрада наставне јединице
 • Облик рада:
  Ученик самостално одговара на питања.

Презентација

Дис-Међу својима.pptx


Циљ и исходи наставе

Развијамо љубав према књижевности и читању. Повезивање са градивом из историје (Први светски рат). Ученици ће моћи самостално да анализирају песму и одговоре на питања, мотивисани су да прочитају мало више од онога што је дато као обавезна лектира.


Детаљан опис

Ученици унапред добијају план рада. Наставница планира час и припрема материјале (у овом случају презентација и упућивање на линк са youtube канала). Подсећам ученике на страхоте и страдања у Првом светском рату, на повлачење српске војске преко Албаније. Све то је доживео песник којег обрађујемо. Буђење свести о важности жртава за националну историју треба да подстакне ученике да прочитају песму, послушају изведбу са линка и доживе је у њеном пуном значењу. Подсећам их на значај породице и тугу због растављености од ње. Одговарајући на питања, ученици поступно савладавају песму. Имамо и кратко подсећање на стилске фигуре и метрику песме. Ученици шаљу радове, а наставница коментарише и отвара дискусију о одговорима који су јој се учинили посебно интересантним.


Платформе и опрема

Google учионица, youtube канал, електронску пошту.


Дигитални алати

PPTX, готови снимци са youtube. Изражајно казивани стихови у изведби наших познатих глумаца или спикера од велике је важности за боље разумевање и доживљавање поезије.


Литература

Читанка за 7. разред, Зорица Несторовић и Златко Грушановић.
Речник књижевних термина.
Доступни садржаји на интернету.


Самопроцена часа

Час је успешно реализован (у већој мери) јер се на задатак одазвало 93% ученика. Одговори су били од веома добрих до изузетник код већине ученика.
Неколико ученика тражило је препоруку за Дисове песме које би могли да прочитају.
Неколико њих се изјаснило да их је веома потресла тужна судбина песника.


Било је подршке од

Нисам имао/ла подршку


Предности и потешкоће за наставнике

Предности: неформална комуникација са ученицима.
Потешкоће: немамо реалну слику о напредовању ученика (постоји сумња да задатке раде родитељи или неко други), као један од непремостивих проблема јављају се они техничке природе.


Предности и потешкоће за ученике

Предности: слободнији су у комуникацији, планирају сами своје време.
Потешкоће: преценили смо њихову фамилијарност са напредном технологијом (многи се тешко сналазе), недостаје им комуникација са наставницима, подршка у изради задатака и жива реч наставника.


Коментар

Надам се да ћемо се ускоро вратити у клупе и да ће све бити као пре. Никада се не бих определила за ову врсту наставе.