• JPD

Analiza stanja 360°

Studija stanja u oblasti upravljanja otpadnim vodama izrađena je kao deo aktivnosti u okviru projekta Javno privatni dijalog za razvoj koji sprovodi NALED u saradnji sa Ekološkom organizacijom 3e i Mrežom inspektora, a finansira USAID.

Cilj Analize je da omogući uvid u stanje upravljanja otpadnim vodama na teritoriji Srbije, sa posebnim akcentom na otpadne vode koje nastaju kao rezultat aktivnosti privrede. Kako je česta praksa da privredni subjekti za odvođenje otpadnih voda koje generišu koriste sisteme za odvođenje komunalnih otpadnih voda iz naselja, gotovo je nemoguće specifično analizirati samo postupanje privrede kada je reč o otpadnim vodama, bez uvida u funkcionisanje sistema za odvođenje komunalnih otpadnih voda iz naselja.

Analiza je obuhvatila sledeće segmente: pravni okvir za zaštitu vode od zagađenja, institucionalni okvir za zaštitu vode od zagađenja, stanje sistema za preradu otpadnih voda, prikaz stanja kvaliteta otpadnih voda i uticaj na životnu sredinu, stanje u pogledu sistema izveštavanja – obim subjekata koji su obveznici izveštavanja, poštovanje zahteva, funkcionisanje sistema, postojeća praksa, prikaz rezultata intervjua obavljenih sa privrednim subjektima, inspektorima u oblasti životne sredine, predstavnicima lokalne samouprave – odeljenja za zaštitu životne sredine i sa predstavnicima nadležnih ministarstava i institucija, kao i preporuke za unapređenje stanja u svim razmatranim oblastima.