• JPD

Udruženje za razvoj preduzetništva (URP)

Udruženje za razvoj preduzetništva (URP) je nevladino, neprofitno udruženje sa sedištem u Nišu, registrovano 18.11.2013. radi ostvarivanja ciljeva u oblasti razvoja preduzetništva, preduzetničkog duha i kreiranja boljeg poslovnog okruženja.

Udruženje za razvoj preduzetništva osnovano je od strane postojećih i potencijalnih preduzetnika i nevladinog sektora Grada Niša, u okviru projekta „Podrška razvoju preduzetništva među mladima u nišavskom upravnom okrugu“ koji je finansijski podržalo Ministarstvo privrede Republike Srbije. Ključne aktivnosti udruženja su stručan, temeljan, planski i konkretan rad na podršci razvoju malog biznisa, poboljšanju uslova poslovanja u Srbiji, približivanju tržištu CEFTA i EU za MSPP, implementaciji Akta o malom biznisu (SBA), ravnomernom regionalnom razvoju i promovisanju evropskih vrednosti.

Udruženje je po svom članstvu jedinstveno u Srbiji, jer okuplja postojeće preduzetnike ali i studente i sve mlade ljude koji imaju ideju za pokretanje sopstvenog biznisa, i orijentisano je ne samo na razvoj i pomoć postojećim preduzetnicima već i ka promovisanju preduzetništva kao jednog od najefikasnijih načina smanjenja nezaposlenosti.

Udruženje za razvoj preduzetništva iniciralo je dijalog o reformi paušalnog oporezivanja, u cilju smanjenja administrativnog opterećenja paušalaca i uspostavljanja predvidivijeg sistema oporezivanja.