• JPD

Savez pčelarskih organizacija Srbije (SPOS)

Savez pčelarskih organizacija Srbije (SPOS) je dobrovoljna, nevladina, nedobitna organizacija zasnovana na slobodi udruživanja društava i udruženja i drugih oblika udruživanja pčelara, osnovana radi ostvarivanja i unapređenja zajedničkih interesa u oblasti razvoja i zaštite pčelarstva, stručnog i naučnog obrazovanja i usavršavanja i proizvodnje i prometa pčelinjih proizvoda, pčelarske opreme, pribora, repromaterijala i lekova. SPOS je članska organizacija koja broji više od 9000 članova.

Ciljevi SPOS-a su razvoj i unapređenje savremenog pčelarstva, očuvanje i unapređenje životne sredine, zdravstvena zaštita pčela i zaštita pčela od štetočina, podsticanje razvoja nauke i stručne misli o pčelarstvu i pčelarske prakse i stručno obrazovanje pčelara i pčelarskog podmlatka, uzgoj i selekcija matica i očuvanje domaće rase pčela, organizovanje i podsticanje organizovanja pčelarskih sajmova, izložbi i smotri pčelinjih proizvoda, pčelarske opreme, repromaterijala, uvođenje standarda za prepoznavanje kvalitetnih srpskih medova i drugih pčelinjih proizvoda i njihovo brendiranje, iniciranje, predlaganje donošenja i učestvovanje u izradi programa, mera i propisa u oblasti pčelarstva i prometa pčelinjih proizvoda.

SPOS je inicirao dijalog o očuvanju pčela, u cilju zaštite pčela od trovanja pesticidima i održavanja pčelarskih zajednica, kao i pozitivnog učinka pčela na poljoprivredu.