• JPD

Predlozi Ministarstva poljoprivrede za unapređenje organske proizvodnje

Zadatak Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, koji je u skladu sa Zakonom o organskoj proizvodnji nadležan za oblast organske proizvodnje jeste da uspostavi funkcionalan sistem organske proizvodnje.

Uspostavljanje ovakvog sistema iziskuje više različitih aktivnosti i delovanja na različitim nivoima, s obzirom na to da ovaj sistem pored proizvođača čine kontrolne organizacije, inspekcijske službe, nadležni organ za organsku proizvodnju i savetodavni sektor. Iz tog razloga ministarstvo je sa učesnicima organskog sektora izradilo Plan za razvoj organske proizvodnje koji je u avgustu 2018. usvojen kao inegralni deo Nacionalnog programa ruralnog razvoja ("Sl. galsnik RS" br. 60/18).

Cilj ovog dokumenta jeste da prepozna koje su to prepreke koje ometaju intenzivniji razvoj organske proizvodnje u našoj zemlji i da definiše mere i aktivnosti za njihovo prevazilaženje, jer i pored činjenice da Srbija ima prirodne uslove koji pogoduju razvoju ove poljoprivredne proizvodnje, učešće površina pod organskom proizvodnjom još uvek nije na očekivanom nivou.

Jedan od ciljeva Plana za razvoj organske proizvodnje jeste i kontinuirana harmonizacija propisa iz ove oblasti. S tim u vezi, ministarstvo je izradilo predlog tvining projekta, koji je 2017. odobren od strane Evropske komisije. Cilj ovog projekta jeste jačanje kapaciteta za sprovođenje i dalji razvoj zakonodavstva u oblasti organske proizvodnje i politike kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

Sa ekspertima koji su u okviru ovog projekta angažovani urađen je nacrt Pravilnika o izmenama i dopunama pravilnika o kontroli i sertifikaciji u organskoj proizvodnji i metodama organske proizvodnje, čije se donošenje očekuje ove godine.

Izmene ovog pravilnika u velikoj meri treba da unaprede organsku proizvodnju, između ostalog, detaljnije će se propisati način vršenja kontrole organskih proizvođača kao i mere koje se preduzimaju u slučaju utvrđenih nepravilnosti u načinu obavljanja organske proizvodnje. Pravilnikom će se takođe urediti potpuno nova oblast vezana za organsku proizvodnju vina i propisati tehnološki postupci prerade, kao i proizvodi i susptance koji se koriste u organskoj proizvodnji vina. Takođe, izmenama i dopunama pomenutog pravilnika revidiraće se spisak aktivnih supstanci koje se nalaze u sredstvima za zaštitu bilja koja su dozvoljena za upotrebu u organskoj proizvodnji. Time će se doprineti da se lista sredstva za zaštitu bilja za organsku proizvodnju proširi, a proizvođačima olakša sama proizvodnja, što je na okruglim stolovima koji su predhodnom periodu održani evidentirano kao jedan od značajnijih problema organskih proizvođača.

U cilju intenzivnijeg razvoja organske proizvodnje za narednu godinu predviđena je izrada novog modela subvencionisanja organske proizvodnje, a sve u skladu sa izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Novi model će uzeti u obzir različite iznose podsticaja po hektaru u zavisnosti od vrste poljoprivredne proizvodnje.

S obzirom na to da procedure u organskoj proizvodnji zahtevaju obimnu dokumentaciju, što je takođe na okruglim stolovima evidentirano kao jedna od prepreka za organske proizvođače, u okviru projekta Razvoj privatnog sektora u Srbiji (PSD) Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ, koji se sprovodi u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, organskim proizvođačima je omogućeno besplatno korišćenje softvera, koji im omogućava unos podataka u digitalnu bazu i redovno digitalno ažuriranje, što smanjuje utrošak vremena i energije koji su do sada ulagali u vođenje evidencije.

Takođe, kako bi se organskim proizvođačima na terenu pružila pomoć vezano za dokumentaciju u organskoj proizvodnji ministarstvo je za ovu godinu predvidelo obuku savetodavaca iz 23 Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije.

Кako bi organski proizvodi lakše našli put do kupaca, ministarstvo planira da i naredne godine organizuje Izložbu organskih proizvoda na Poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu, gde organski proizvođači koji imaju sertifikovane organske proizvode mogu bez finansijske naknade promovisati i izlagati svoje proizvode.

Autor teksta: Jelena Milić, Samostalni savetnik za razvoj organske proizvodnje i saradnju sa Komisijom Codex Alimentarius