• JPD

Online kurs i vodič za dijalog

Na osnovu dugogodišnje prakse iniciranja i sprovođenja reformi kroz saradnju privrede, udruženja i države, kao i pozitivnih iskustava stečenih kroz Projekat javno-privatnog dijaloga, NALED je uz podršku USAID-a i u saradnji sa Republičkim sekretarijatom za javne politike kreirao sveobuhvatni Vodič za javno-privatni dijalog i online kurs za praktičnu primenu ključnih koraka u ovom procesu.

Vodič i kurs su namenjeni sadašnjim i budućim praktičarima u oblasti javnih politika, bilo da su već aktivni ili tek planiraju da se upuste u kreiranje i sprovođenje javnih politika, i daju širu sliku, opise i uvide u proces javno-privatnog dijaloga, kao i praktične savete za njegovu primenu.

Cilj ovih edukativnih alata je da pruže podršku u procenjivanju sopstvenih kapaciteta, prepoznavanju potencijalnih saveznika, izgradnji partnerstava, definisanju i analiziranju teme, komunikaciji sa partnerima i izradi akcionih planova.

Online kurs otvoren je za sve zainteresovane korisnike uz jednostavnu registraciju naloga, dok je vodič moguće preuzeti za korišćenje u digitalnom formatu.

Pokrenite online kurs.

Preuzmite Vodič za javno-privatni dijalog.