• JPD

Primer dobre prakse u upravljanju otpadnim vodama – Neoplanta

Kako postupate sa otpadnim vodama?

Neoplanta poseduje najmodernije postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, vrednosti investicije od 1,7 miliona evra, koje je 2018. godine pušteno u probni rad. Izgradnjom ovog postrojenja Neoplanta je stekla uslove za primenu standarda najbolje dostupne tehnologije koje je usvojila Evropska unija i ne samo to već je zaokružen proces prerade i korišćenja vode uz ogromne uštede u potrošnji. Ovi standardi podrazumevaju da kvalitet prerađene vode mora da bude u skladu sa očuvanjem životne sredine i da u potpunosti odgovara najstrožijim kriterijumima emisije dozvoljenih zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama.

Prečišćene otpadne vode se ispuštaju u kanal DTD, što zahteva ispunjavanje najstrožijih normi po potanju kvaliteta ispuštene vode, a kao rezervna opcija ostavljena je mogućnost ispuštanja u gradsku kanalizaciju u skladu sa važećim lokalnim propisanima i zahtevima kvaliteta ispuštene vode. Pre puštanja u rad postrojenja, otpadne vode su ispuštane u gradsku kanalizaciju sa minimalnim zahtevima prerade kroz mehanički tretman u postupku taloženja.

Koji vam je glavni motiv za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda?

Mi u Neoplanti se stalno pitamo kako i šta možemo da uradimo bolje, a motiviše nas i odgovornost prema životnoj sredini, kao i dostizanje najviših standarda kvaliteta. Sam proces pribavljanja dozvola u procesu izgradnje postrojenja je bio dugotrajan i složen. U momentu početka investicije morali smo da ishodujemo veliki broj odobrenja i saglasnosti nadležnih državnih organa: vodna, sanitarna i ekološka inspekcija da bi uopšte dobili uslove za izgradnju i građevinsku dozvolu, te se može reći da tada još uvek nismo imali jasnu sliku njene isplativosti. Svi napori od ishodovanja dozvola do izgradnje dali su željeni rezultat i omogućili dobijanje Vodne dozvole za ispust prerađene otpadne vode u prirodni recipient kanak DTD, i sada smo u procesu ishodovanja i IPPS dozvole, koja će biti dodatna potvrda našeg odgovornog ponašanja kao prepoznatljiv instrument za proveru kvaliteta.

Da li I kako izveštavate o ispuštanju otpadnih voda?

Praćenje procesa prerade vode i izveštavanje nam ne predstavlja problem, imamo posebnu službu, koja je zadužena za proces prerade vode. Izveštaje o kvalitetu prečišćenih otpadnih voda dostavljamo Agenciji za zaštitu životne sredine, JVP Vode Vojvodina, kao i Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Analize i čitav monitoring nam radi akreditovana Laboratorija PMF Univerziteta u Novom Sadu, Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine.

Za više informacija, posetite zvanični vebsajt kompanije Neoplanta.

neoplanta_logo
Neoplanta
neoplanta_logo