• JPD

Primer dobre prakse u upravljanju otpadnim vodama – Grad Šabac

Kako postupate sa otpadnim vodama?

Grad Šabac poseduje najmodernije centralno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda koje je 2016. godine pušteno u probni rad, a vrednost investicije koja se odvijala u nekoliko faza prelazi 16 miliona evra. Izgradnjom postrojenja čak 55750 stanovnika Grada Šapca priključenih na kanalizacionu mrežu, istovremeno je pokriveno i sa centralnim potrojenjem za prečišćavanje otpadnih voda, što čini čak 48,12% stanovništva Grada Šapca.

Od sredine 2017. godine, otpadne vode više se ne ulivaju u Savu, već se zbrinjavaju u skladu sa zakonom. Takođe se godišnje oko 5.000 tona mulja, umesto izlivanja u reku, zbrinjava u skladu sa zakonom. Od krucijalne važnosti je i veličina kapaciteta prečišćavanja koja iznosi 3907840 m3 (što iznosi 126000 ES zaključno sa III fazom), sa udelom prečišćavanja vode iz privrede od čak 906378 m3. S tim u vezi, procenat prečišćene vode privrede od ukupnog kapaciteta prečišćene vode, trenutno iznosi impresivnih 23,2%.

Koji vam je glavni motiv za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda?

Grad Šabac je odgovoran prema svojim građanima i prema životnoj sredini, te teži za dostizanjem najviših standarda kvaliteta. Sam proces pribavljanja sredstava za ovako skupocen i bitan poduhvat instaliranja centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda bio je izuzetno naporan i dugotrajan, ali uz pomoć tadašnjeg Ministarstva poljoprivrede i životne sredine, kao i Svetske banke uspeli smo da prikupimo sredstva.

Glavni motiv za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda bio je smanjenje negativnih uticaja na stanovništvo i okolinu, kao i zaštita istih. Direktni benefit ovog poduhvata prvenstveno su osetili privreda i građani koji su priključeni na kanalizacioni sistem, ali benefite su osetili i indirektni korisnici, odnosno privreda koja dovođenjem svojih otpadnih voda na centralno postrojenje za prečišćavanje (primer Natura –Loznica) koriste sistem i na taj način ispunjavaju svoje obaveze prečišćavanja industrijskih voda.

Takođe, želimo naglasiti da se naša borba za dobrobit životne sredine i našeg stanovništva ne završava samo izgradnjom postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Grad Šabac trenutno u drugoj fazi ispituje mogućnosti korićenja otpadnog mulja za kompostiranje i za proizvodnju elektične energije.

Da li i kako izveštavate o ispuštanju otpadnih voda?

Grad Šabac u skladu sa svim zakonskim regulativama kontinuirano sprovodi brojne analize i zakonom obavezan monitoring praćenja rada postrojenja i o tome izveštava nadležne institucije. Sve ovo ne bi bilo moguće da Grad Šabac nema konstantna i predvidiva ulaganja i efikasan sistem upravljanja radom postrojenja .

Jovan Vraneš, mast. inž. građ. direktor

JKP "Vodovod - Šabac" Šabac

grad_sabac
grad_sabac
grad_sabac
grad_sabac