• JPD

Javne nabavke

Javne nabavke su značajan instrument razvoja savremenih država jer institucijama omogućavaju objektivno i transparentno pribavljanje dobara, usluga i radova, uz podsticanje odgovornog trošenja budžetskih sredstava. U Evropskoj uniji (EU) javne nabavke čine oko 14% BDP-a, dok je njihova vrednost u Srbiji u 2018. Iznosila 7,98% BDP-a uz ukupnu vrednost od 403,9 milijardi dinara.

Javne nabavke u Srbiji su uređene Zakonom o javnim nabavkama (ZJN) i relevantnim podzakonskim aktima, a usklađivanje zakonodavstva u ovoj oblasti sa propisima EU predmet je pristupnih pregovora kroz posebno Poglavlje 5. Novi Zakon o javnim nabavkama usvojen je u decembru 2019, a njegova primena očekuje se od 1. jula 2020. godine. Ključni problem u dosadašnjoj praksi predstavljala je neadekvatna primena zakonskih odredbi svih aktera u postupcima javnih nabavki, što je dovelo do nepoverenja u sistem. Sa jedne strane, ograničava se konkurencija, demotivišu ponuđači i umanjuje njihovo poverenje u pravni sistem, dok se sa druge, neodgovornim trošenjem budžetskih sredstava, otežava ekonomski razvoj i onemogućava izgradnja uređenog ekonomskog i pravnog sistema Republike Srbije. Najbolji pokazatelj slabe konkurencije je prosečan broj ponuda po postupku, koji je za Srbiju u prvoj polovini 2019. godine iznosio 2,2 ponude po postupku, što je najniži prosečan broj od svih zemalјa u okruženju.

Očekuje se da će primenom novog Zakona o javnim nabavkama biti pojednostavljen postupak, smanjeno administrativno opterećenje i za ponuđače i za naručioce, uz niže troškove učešća na tenderima za mala i srednja preduzeća. Novim zakonom uvode se dodatni kriterijumi za dodelu ugovora pored najpovoljnije cene, kao i nova vrsta postupka – partnerstvo za inovacije. Najvažnije unapređenje predstavljaće novi Portal javnih nabavki preko kojeg će se elektronski sprovoditi sva komunikacija, razmena podataka i objavljivanje potencijalnih izmena ugovora o javnoj nabavci za vreme njegovog trajanja i razlozi za raskid ugovora, čime će se značajno unaprediti transparentnost postupka.

Pokretač dijaloga o unapređenju sistema javnih nabavki u Srbije je Poslovno udruženje ponuđača Srbije u postupcima javnih nabavki. Cilj javno-privatnog dijaloga je povećanje konkurencije i fer tržišne utakmice u postupcima javnih nabavki, kao i povećanje broja ponuda i prihvatljivih ponuda po postupku. Najveći rezultat koji bi trebalo da bude ostvaren kroz javno-privatni dijalog jeste „pomirenje“ javnog i privatnog sektora, tačnije naručilaca i ponuđača i podizanje svesti da jedino zajedničkim angažovanjem mogu doprineti poboljšanju sistema javnih nabavki, a samim tim i celokupnom privrednom sistemu naše države.