• JPD

Udruženje za Edukaciju, Ekologiju i Energetiku „3e“

Udruženje za Edukaciju, Ekologiju i Energetiku „3e“ je nevladina i nestranačka organizacija koja ima za cilj da uravnoteži tri ključna faktora, tj. tri stuba održivog razvoja: održivi razvoj ekonomije, privrede i tehnologije, održivi razvoj društva na bazi socijalne ravnoteže i zaštitu životne sredine uz racionalno raspolaganje prirodnim resursima. Istovremeno, cilj organizacije je da spoji ta tri stuba u celinu koju će podržavati odgovarajuće institucije.

Glavne aktivnosti udruženja su unapređivanje zaštite životne sredine, edukacija građana, a posebno dece i omladine o značaju čuvanja i zaštite životne sredine, organizovanje aktivnosti na rehabilitaciji ugroženih područija, kao i javno zalaganje za promenu navika u pogledu korišćenja i čuvanja prirodnih resursa i u pogledu postupanja sa otpadnim materijalima.