• JPD

Devet preporuka za ministra Nedimovića

Na sastanku predstavnika Agro klastera, Republičkog sekretarijata za javne politike, NALED-a i USAID-a sa ministrom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislavom Nedimovićem, predstavljene su preporuke za unapređenje organske proizvodnje.

Preporuke su prikupljene tokom decembarske kampanje „Mesec organske hrane“ realizovane u okviru Projekta javno-privatnog dijaloga za razvoj, koji uz podršku USAID-a, sprovode NALED i RSJP. Organski proizvođači, kao i svi građani zainteresovani za hranu proizvedenu bez upotrebe đubriva, pesticida i GMO, putem sajta www.jpd.rs i na okruglim stolovima u Selenči, Valjevu i Užicu ukazali su na neophodne izmene regulative i praksi u organskoj proizvodnji.

Ključne preporuke, nominovane da se nađu na agendi države kada je u pitanju rešavanje problema u organskoj proizvodnji su:

  • olakšavti postupak registracije sredstava za zaštitu bilja dozvoljenih u organskoj proizvodnji na način da sredstva koja se koriste u zemlјama EU budu u što kraćem roku dostupna i proizvođačima u Republici Srbiji
  • omogućiti poljoprivrednim gazdinstvima da prodaju organske proizvode višeg stepena prerade jer polјoprivredna gazdinstva trenutno mogu prodavati samo sirove proizvode koji se smatraju prvim stepenom prerade. dok je viši stepen prerade, kao što je pravlјenje soka ili džema od tih proizvoda, rezervisan samo za pravna lica
  • obezbediti veće podsticaje za organsku proizvodnju
  • izraditi model programa za podršku organskoj proizvodnji od strane lokalnih samouprava, koristeći kao osnovu program koji već niz godina sprovodi grad Novi Sad, a koji organskim proizvođačima u potpunosti pokriva troškove kontrole i sertifikacije
  • omogućiti nabavku organske hrane za potrebe škola, vrtića, domova za stare, domova za lјude sa posebnim potrebama i bolnica.

Na sastanku sa ministrom Nedimovićem, dogovoreni su dalje aktivnosti kako bi se predložene preporuke rešile.

Podsetimo, podaci NALED-a pokazuju da je u poslednjih šest godina površina na kojoj se uzgaja organska hrana u Srbiji udvostručena, na 13.400 hektara, dok je broj proizvođača povećan više od šest puta, sa 1.061 na 6.153. S druge strane, samo 0,4% obradivih površina se koristi za organsku proizvodnju što je višestruko manje nego kod naših komšija iz EU (Austrija 21,3%, Hrvatska 6,1%, Bugarska 3,2%), a razlog za to su prepreke u propisima i nedovoljna podrška.