• JPD

Info dani: Novi konkurs za učešće u JPD projektu

NALED i RSJP, uz podršku USAID-a organizovaće u Beogradu (28. februar) i Nišu (1. mart) Info dane za poslovne organizacije i asocijacije kada će predstaviti novi konkurs za učešće u Projektu javno-privatnog dijaloga.

Oganizacije koje na konkursu budu odabrane imaće priliku da steknu nova znanja i izgrade veštine u oblasti planiranja i zagovaranja regulatornih reformi u skladu sa najboljim domaćim i međunarodnim praksama, učestvuju u definisanju javnih politika i zajedno sa predstavnicima Vlade rade na unapređenju poslovnog okruženja u konkretnim sektorima.

Projekat Javno-privatni dijalog za razvoj je četvorogodišnja inicijativa za izgradnju delotvorne i održive saradnje i komunikacije između države, privrede i civilnog društva. Od 2018, u okviru projekta podržane su reformske inicijative za unapređenje paušalnog oporezivanja, jačanje organske proizvodnje i zaštitu pčela od trovanja.