• JPD

Održana prva onlajn konferencija u okviru kampanje Mesec javnih nabavki

„Godinu dana reforme javnih nabavki: Rezulati i preporuke za unapređenje“ naziv je prve onlajn konferencije u okviru kampanje Mesec javnih nabavki koju je NALED u saradnji sa udruženjem Ponuđači Srbije organizovao sa ciljem da pokrene diskusiju o predlozima za dalji razvoj i unapređenje novog Zakona i Portala za javne nabavke.

Nikola Komšić, koordinator za reglulatornu reformu u NALED-u, otvorio je konferenciju predstavljanjem rezultata najnovijeg istraživanja u oblasti javnih nabavki koje je NALED sproveo uz podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida), a u kojem su učestvovali građani, ponuđači i naručioci. Učesnici vebinara su ovom prilikom bili u mogućnosti da čuju pregršt zanimljivih podataka - od toga da polovina građana bar malo poznaje sistem javnih nabavki, do podatka da devet od 10 naručilaca i 65% ponuđača uglavnom pozitivno ocenjuje novi Zakon o javnim nabavkama i elektronski Portal.

Prisutnima su se obratile i predstavnice Grada Sremska Mitrovica, Milica Jonić i Dragana Vasiljević, koje su o predlozima za unapređenje novog Zakona i Portala govorila iz ugla naručilaca.

-Uvođenje elektronskog portala nesumnjivo je i za naručioce, jednako kao i za ponuđače, olakšalo već dovoljno kompleksnu i strogo formalizovanu proceduru javnih nabavki. Zahvaljujući novom Zakonu i ovom digitalnom rešenju, ponuđačima je olakšano podnošenje ponuda jer tom prilikom ne moraju da dostavljaju dokaze, produžen je rok za objavu obaveštenja o dodeli ugovora sa 3 na 30 dana od dana zaključenja ugovora, a smanjen je i broj postupaka na koje se primenjuju odredbe Zakona - poručile su predstavnice Sremske Mitrovice i sa kolegama podelila zapažanje da naručioci, baš kao i ponuđači, u izvesnoj meri strahuju od upotrebe novog portala, zbog čega je potrebno sprovesti još obuka.

Isti utisak stekla je i Jasmina Marković, predsednica udruženja Ponuđači Srbije, koje je zajedno sa NALED-om pokrenulo kampanju Mesec javnih nabavki.

-Iako je ePortal značajno pojednostavio proceduru javnih nabavki, činjenica da je ni ponuđači ni naručioci nisu imali vremena da se pripreme za njega. Kao što znate, novi Zakon je stupio na snagu u julu prošle godine, u jeku pandemije virusa COVID-19, kada nije bilo izvodljivo sprovesti obuke i informisati veći broj korisnika kako da koriste tek uvedeni portal. Očekivano, većina ponuđača i naručilaca je požurila da već započete postupke završi po starom Zakonu o javnim nabavkama, kako bi izbegla upotrebu portala. U prilog tome svedoči i podatak da se u prvih 6 meseci primene novih zakonskih rešenja 70% tendera bilo obustavljeno zbog nedostatka ponuda – rekla je Marković.

O predlozima za digitalno unapređenje Portala za javne nabavke govorio je Nenad Mićanović, konsultant NALED-a i tom prilikom istakao da je potrebno uključiti sve vrste nabavki, poput tajnih ili hitnih, kao i sve faze procedure, budući da trenutno nedostaju planiranje i realizacija. Pored toga, Mićanović je predložio nove funkcionalnosti koje bi unapredile tri aspekta poslovnih procesa u oblasti javnih nabavki: praćenje, analizu i kolaboraciju.

Kampanju „Mesec javnih nabavki“ pokrenuli su početkom jula NALED i udruženje Ponuđači Srbije u okviru projekta „Javno-privatni dijalog za razvoj“ koji finansira USAID i na taj način omogućili zainteresovanoj javnosti da svoje predloge i rešenja nominuje na sajtu jpd.rs i doprinese unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji. Za sve one koje bi želeli da saznaju više o ovoj temi, NALED u četvrtak, 29. jula, od 11 časova, organizuje još jednu onlajn konferenciju, ovoga puta na temu zelenih javnih nabavki.