• JPD

Predlozi za unapređenje zaštite voda

Redni broj: 10 | 11. januar 2021

Napraviti vodič kroz procedure izgradnje postojenja za otpadne vode

Opis problema

Imam prerađivačku firmu i želeli bismo da se odlučimo na izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, ali nigde ne postoje jasne instrukcije o procedurama koje je potrebno sprovesti. Takođe, nema nigde ni modela za način izračunavanja isplativosti investicije tako da nismo sigurno da li je investicija o izgradnji postojenja dobra odluka.

Predlog rešenja

Treba na jednom mestu napraviti po koracima šta je sve potrebno za planiranje i izgradnju postojenja za prečišćavanje otpadnih voda i dodatno napraviti model obračuna isplativosti investicije.


Prosečna ocena: 2.22 Broj ocena: 9

Redni broj: 9 | 22. decembar 2020

Krivaja već godinama služi kao kanal za industrijske i otpadne vode

Opis problema

Reka Krivaja do nedavno (pre 10 godina) je na čitavom toku od 109 kilometara bila čista, sa bogatim fondom flore i faune, a iako je široka svega nekoliko metara, generacije Iđošana su baš u njoj naučile da plivaju. Velika industrijska postrojenja na izlazu iz Bačke Topole u Krivaju godinama ispuštaju otpadne vode, a neprijatni mirisi ovih dana uznemiruju građane opštine Mali Iđoš, Bačke Topole i Srbobrana. Prijave nadležnim inspekcijama nemaju efekta, jer zagađivače štiti Vvladina uredba o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode, U 20 km toka reke kroz opštinu Mali Iđoš sada praktično nema života, a nema ni naznaka da će dalje zagađivanje ubrzo biti zaustavljeno.

Predlog rešenja

Da se obavezuju industrijska postrojenja na izlazu iz Bačke Topole, da izgrade prečistače otpadnih voda, što pre je i tako omogući dostojan život u navedenim naseljima.


Prosečna ocena: 2.8 Broj ocena: 5

Redni broj: 8 | 22. decembar 2020

Nedovoljna edukovanost stanovništva

Opis problema

Običan građanin nema adekvatno znanje o tome koliko njegove svakodnevne aktivnosti utiču na zagađenje životne sredine, a time i vode. Neretko se vidi kako razne otpadne vode ljudi izlivaju u atmosfersku kanalizaciju, otpad iz septičkih jama (pogotovu u selima kod pojedinaca sa velikim brojem stoke) upitno je gde odvoze i ispuštaju, septičke jame koje su prezasićene (pojedinci rešavaju problem direktnim odvodom otpadnih voda u kanale za navodnjavanje), neadekvatno trošenje i opterećivanje vode za piće (bespotrebno zalivanje trotoara, dvorišta itd, kao i neadekvatno korišćenje kućne hemije), izgradnja objekata (vikendica) u zoni vodozahvata.

Predlog rešenja

Poboljšati proces edukacije stanovništva (od vrtića i škola, do organizovanja predavanja za odrasle, podela edukativnih flajera uz račune za vodu i sl.). Uvesti kontrolu registrovanih poljoprivrednih gazdinstva. Čišćenje septičkih jama da bude samo nadležnost komunalnih službi, a kažnjavati pojedince koji to obavljaju na svoju ruku. Poboljšati rad komunalne i građevinske inspekcije na lokalnom nivou, ali takođe i uvesti jaču kontrolu rada iste od strane države. Ubrzati rešavanje problema izgradnje kanalizacionih sistema i prečistača. Dati podsticaje domaćinstvima za kupovinu i ugradnju prečistača otpadnih voda.


Prosečna ocena: 2 Broj ocena: 3

Redni broj: 7 | 22. decembar 2020

Enormno zagađenje Svrljiškog Timoka

Opis problema

Svrljiški Timok, nekada čista i pitka reka danas predstavlja izuzetno zagađenu reku, pogotovo u svom donjem toku. Pored otpada iz domaćinstava najveći problem predstavlja industrijsko zagađenje i zagađenje otpadnim vodama koje se putem kanalizacione mreže grada Svrljiga direktno ispuštaju u rečni tok. Izvorišni krakovi Svrljiškog Timoka kao i manji vodotokovi koji se ulivaju u isti spadaju u prvu klasu voda tako da su oni i danas nastanjeni autohtonim vrstama životinja. Problem se uočava sa prvim naseljenim mestima koja gravitiraju samom rečnom sistemu Svrljiškog Timoka. Otpad iz domaćinstava uglavnom završava u rečnom koritu ili blizu rečnog korita, tako da u vreme velikih voda uglavnom završi u samom vodotoku. Veći problem predstavlja išpuštanje otpadnih voda, fekalnih i voda iz industrije direktno u kanalizaconu mrežu, koja se na kraju bez ikakvog tretmana uliva u Svrljiški Timok. Na taj način voda Svrljiškog Timoka nizvodno od Svrljiga biva svrstana u četvrtu kategoriju voda. Ukoliko bi se ovaj problem sistemski rešavao Svrljiški Timok bi mogao u budućnosti da predstavlja pravi raj na zemlji, jer je na svom donjem toku na dužini od 15 kilometara urezao jednu od najlepših klisura naše zemlje.

Predlog rešenja

Rešenje ovakvog problema je vrlo jednostavno. Dva osnovna uočena problema su sledeća: Prvi se ogleda u tome da javno komunalno preduzeće iz Svrljiga, čiji je osnivač lokalna samouprava, nema kapaciteta, ljudstva i sredstava da obuhvati i organizuje odvoženje i deponovanje otpada iz domaćinstava koja se nalaze u naseljenim mestima koja su smeštena uz sam Svrljiški Timok ili vodotokove manjih reka koje cine rečni sistem Svrljiškog Timoka. Problem bi se rešio ukoliko bi Javno komunalno preduzeće u budućnosti moglo da obezbedi nedostajaću tehniku u vidi kamiona za odvoz smeća, dovoljan broj kontejnera i kanti, kao i najbitniju stvar, dovoljna novčana sredstva za upošljavanje novih radnika. Trenutni broj radnika za izvođenje ovakvog posla nije dovoljan.
Drugi i najveći problem je ispuštanje otpadnih voda direktno u vodotok. Problem bi se najlakše rešio izgradnjom i puštanjem u rad postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Prednost Svrljiga je u tome što je osamdesetih godina prošlog veka izgrađeno postrojenje za preradu i prečišćavanje otpadnih kanalizacionih voda, međutim to postrojenje nikada nije pušteno u rad. U međuvremenu zbog znatnog propadanja ono je izgubilo svoju funkciju ali je važna stvar da su svi vodovi otpadnih voda dovedeni na jedno mesto te bi to u budućnosti prilikom izgradnje novog postrojenja bila izuzetna olakšavajuća okolnost.
Ostala zagađenja kao što su na primer zagađenja upotrebom hemijskih sredstava u poljoprivredi, korišćenje septičkih jami i slično predstavljaju minoran problem u odnosu na ova dva glavna problema zagađenja Svrljiškog Timoka.


Prosečna ocena: 2.33 Broj ocena: 3

Redni broj: 6 | 16. decembar 2020

Čišćenje mini eko sistema

Opis problema

Probem je što ljudi jako često zagađuju vode ne razmišljajući o posledicama. Traktorom sa prikolicom ubacuju u jezero biljni otpad, a onda drugi dolaze sa nekoliko cisterna i pune vodu.
Jezero u mom kraju se prepolovilo, treba mu čišćenje od korova koga je pun i zaštita vode. Čak je i životnjski svet ugrožen, poput čaplji i ptica ugrožen, ali i stoke koja dolazi da pije vodu.

Predlog rešenja

Edukujemo pričom ljude da ne čine loše, sadimo drveća i bilje. Trebalo bi čišćenje jezera i analiza vode i uključivanje lokalne samouprave u problem.


Prosečna ocena: 1.67 Broj ocena: 3

Redni broj: 5 | 16. decembar 2020

Nedovoljno mehanizama zaštite reka

Opis problema

Nepostojanje dovoljno pravnih mehanizama zaštite reka od otpadnih voda.

Predlog rešenja

Potrebno je locirati najzagađenije reke i pravnom regulativom im dati svojstvo pravnog lica. Neophodno je da reke imaju svoj pravni subjektivitet poput svakog drugog pravnog lica (organe, kao i zakonskog zastupnika koji bi mogli podnositi tužbe u ime i za račun reka kao pravnog lica). Time bi reka imala svog zastupnika i mnogo više mehanizama zaštite jer bi mogla i da „tuži“ svoje zagađivače. Novi Zeland je prvi krenuo sa ovakvom praksom i tri njihove reke su dobile status pravnog lica, a i u Evropi postoje reke sa pravnim subjektivitetom.


Prosečna ocena: 1.25 Broj ocena: 4

Redni broj: 4 | 10. decembar 2020

Problem otpada kod dve reke u Zaječaru, Crni i Beli Timok

Opis problema

Već dugi niz godina niko ne kontroliše ove dve reke, niti obale i okolinu te dve reke na pojedinim mestima, pa se samim tim otpad na nekim mestima toliko nagomilao, i reke izgledaju jako neuredno i prljavo.. A ponajviše su zaslužni oni građani koji sav otpad bacaju u jaruge i na obale kada to niko ne vidi.

Predlog rešenja

Iskreno bih voleo da se lokalna samouprava ili država mnogo mnogo više angažuje oko tog problema, i da zaustavi to bacanje otpada u reke i jaruge, da se kontroliše inspekcijom ili nekim drugim organom. I da se stane na put delu građana koji ne znaju za granice i uporno zagađuju životnu sredinu i okolinu po zaječarskim naseljima. Voleo bih da sačuvamo ono sto imamo, jer voda je najveće bogatstvo. Pozdrav.


Prosečna ocena: 2.33 Broj ocena: 3

Redni broj: 3 | 07. decembar 2020

Nedovoljno inspektora

Opis problema

Kapaciteti lokalne samouprave da se bave pitanjima zaštite životne sredine su jako mali, posebno u oblasti kontrole otpadnih voda. Uglavnom na nivou jedne lokalne samouprave postoji jedna osoba koja se bavi životnom sredinom i jedan inspektor, a u nekim manjim lokalnim samoupravama je čak takva situacija da jedna osoba bude angažovana ne samo na poslovima zaštite životne sredine nego i nekim drugim, na primer vezanim za poljoprivredu, pa je time jasno da postoji nedostatak kapaciteta. Ne može se kontrolisati zagađenje voda sa tako malim brojem inspektora.

Predlog rešenja

Povećati kapacitete lokalnih samouprava za bavljenje životnom sredinom odnosno zaposliti više inspektora i dodatno obučiti lokalne inspektore da se bave otpadnim vodama.


Prosečna ocena: 3.17 Broj ocena: 6

Redni broj: 2 | 07. decembar 2020

Potrebni saveti

Opis problema

Vlasnik sam manje mlekare  i nemam znanje ni resurse za rešavanje pitanja otpadnih voda. Plašim se da će mi inspektori naplatiti veliku kaznu i da neću moći da je platim. Nisam siguran ni koje su tačno moje obaveze.

Predlog rešenja

Na nivou države ne postoje pregledi stanja za određenu oblast, ne postoje informacije na jednom mestu niti saveti šta male kompanije treba da čine. Treba napraviti neki vodič na nivou države koji bi sadržao uputstva o obavezama preduzeća u pogledu otpadnih voda. Takođe, bilo bi dobro da se izvrši grupisanje po oblastima (na primer mlekare, konditorska industrija, mesare), pa da preduzeća koja su već rešila ovaj problem budu neka vrsta savetnika kako i drugi da reše svoj problem jer svi predstavnici iste industrije sigurno imaju iste probleme. Takvi saveti mogu biti od velikog značaja za male kompanije koje nemaju resurse za rešavanje pitanja otpadnih voda.


Prosečna ocena: 3.54 Broj ocena: 13

Redni broj: 1 | 07. decembar 2020

Kakvu vodu pijemo?

Opis problema

Kako da budemo sigurni u kvalitet vode koju pijemo kad znamo koliko je veliko zagađenje reka i koliko ima gradova koje nemaju sisteme za prečišćavanje otpadnih voda. Pa i sam Beograd nema ovaj sistem, a pritom ima najvišu opterećenost septičkim jamama. Zato što se slabo prečišćavaju otpadne vode, vode u Srbiji imaju visok sadržaj potencijalno toksičnih elemenata. Pored toga, nismo sigurni ni koji sve privredni subjekti zagađuju naše vode i da li se neko kažnjava kada ispušta otrovne materije u naše reke.

Predlog rešenja

Napraviti dostupan registar zagađivača, uvesti visoke kazne za zagađivače. Staviti na uvid javnosti kakav je kvalitet naših voda i povećati svest o važnosti ove teme, da i građani prate i prijave zagađenja. Svi treba da budu angažovani u ovako važnoj temi jer direktno utiče na naše zdravlje.


Prosečna ocena: 3.5 Broj ocena: 8