• JPD

Radionica o projektnoj nastavi održana na Rtnju

U okviru USAID projekta “Javno-privatni dijalog za razvoja” je od 14. do 17. juna održana Radionica o projektnoj nastavi za predstavnike nadležnih institucija i stučnjaka u oblasti obrazovanja, na kojoj su se okupili najrelevantniji predstavnici javnog i privatnog sektora u ovoj oblasti - Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Republičkog sekretarijata za javne politike, organizacija Connecting, Nordeus fondacije i NALED-a, kao i istaknuti i talentovani nastavnici, dobitnici nagrada na konkursu „Magija je u rukama nastavnika“. Radionica je održana sa ciljem povezivanja i stvaranja i razvijanja poverenja i razumevanja između donosioca odluka i praktičara kako bi se na najbolji način osmislili metodi da se projektna nastava na sistematski način uključi u obavezni sistem stručnog usavršavanja.

Učesnici radionice su imali mogućnost da preko video konferencija neposredno rade sa jednim od najistaknutijih stručnjaka za projektnu nastavu, profesorom Rolfom Golobom sa Ciriškog univerziteta za obrazovanje nastavnika, kao i da održe sastanke sa predstavnicima Nemačke, Finske, Švedske i USA i upoznaju se sa načinima primene projektne nastave u ovim državama.

Nakon radnog dela i održanih sastanaka, učesnici radionice su planirali naredne korake koji bi mogli da doprinesu razumevanju i promociji projektne nastave i došli do nekoliko predloga: 1) formiranje Srpske akademije za efektivno učenje (različite institucije i stručnjaci u sinergiji rade zajedno na podržavanju različitih trendova u obrazovanju, prvenstveno projektne nastave), 2) aktivno uključivanje lokalnih zajednica, roditelja i škole (povećanje razumevanja važnosti projektne nastave i aktivno uključivanje u sprovođenje), 3) uspostavljanje oglednih škola koje bi se isticale primenom projektne nastave i služile kao dobar primer, 4) online podrška nastavnicima preko digitalne platforme koja bi sadržala sve neophodne informacije i instrumente, kao i medijska podršku preko obrazovnog programa Javnog servisa koji bi prikazivao uspešne primere časova projektne nastave.

Radionica je održana u sklopu reformske teme „Obrazovanje za 4.0 revoluciju" koja je pokrenuta od strane Organizacije za razvoja karijere i omladinskog preduzetništva “Connecting” koja obuhvata niz preporuka koje se odnose na unapređenje postojećeg regulatornog i strateškog okvira uvođenjem dodatnih mera kojima bi se afirmisala projektna nastava u obrazovnom sistemu u Srbiji, kao i razvijanje programa osposobljavanja za primenu projektne nastave u formi kursa sa završnim ispitom za postojeći i budući nastavni kadar, koji bi predstavljao sistemsko rešenje koje ce dugoročno doprineti da se praksa podučavanja unapredi i da se samim tim rezultati odnosno funkcionalna znanja učenika poboljšaju. U okviru ove inicijative je u toku 2020. godine organizovan konkurs za najbolji primer nastave na daljinu pod nazivom “Magija je u rukama nastavnika” na kome je nagrađeno 12 najboljih nastavnika. Na ovom sajtu je napravljena baza svih primera koja je trajna (https://jpd.rs/online-nastava). Takođe, izrađen je Priručnik za projektnu nastavu i nastavu na daljinu koji je uz pomoć Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja preveden na šest jezika nacionalnih manjina i koji sadrži prikaz primera sa konkursa.

Jun_15_Drugi_okrugli_sto_u_okviru_kampanje_Mesec_Parafiskala-7
viber_image_2021-06-18_16-07-33.jpg
viber_image_2021-06-18_16-08-23.jpg
viber_image_2021-06-18_16-08-35.jpg