• ЈПД

#113: Употреба филма, видео - клипова и различитих онлајн форми у настави страних језика

Опште информације

 • Наставник:
  Љиљана Цветковић
 • Назив школе:
  22. октобар, Сурчин
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Београд-Сурчин
 • Предмет:
  Енглески језик
 • Одељење:
  8/1,2,3,4
 • Број ђака:
  80
 • Тип часа/наставе:
  Систематизација градива
 • Облик рада:
  фронтални, индивидуални

Презентација

ПРИПРЕМА ЗА ОНЛАЈН ЧАСОВЕ 8.r.pptx

Корисни линкови

1. Active to passive:www.youtube.com/watch?v=GNUeBIpJeus&t=2s (moj video objavljen na yutube)
2. https://www.youtube.com/watch?v=uFA-OB-nJ_I (Coober Pedy)
3. https://www.youtube.com/watch?v=JcMtWwiyzpU (Aladdin trailer)
4. Google upitnik
5. Platforma Google classroom


Циљ и исходи наставе

• Утврђивање Passive voice уз помоћ метода које укључују два типа ученика (визуелни и аудитивни)
• Развијање комуникативних вештина (listening comprehension, speaking) уз помоћ узрасно прихватљиве теме у циљу мотивације ученика

• Разумевање основног смисла и главних информација из филма, видео записа о познатим и узрасно адекватним темама,
• опис и представљање у неколико једноставних реченица неког догађаја, приче или места уз употребу пасива


Детаљан опис

Активности наведене у приложеној ППТ презентацији
Подстицање мотивације - Одабиром материјала прилагођеног узрасту, интересовањима ученика, (у конкретном случају инсерт из актуелног филма Аладин као и видео запис о необичном месту у Аустралији), да бисмо употпунили причу о необичним местима у свету јер смо у претходном сегменту уџбеника обрађивали управо ту тему (Unusual places), и истовремено утврдили и обрађену граматичку јединицу (Пасив).
Обзиром да нашу школу похађа велики број ученика из социјално угрожених средина, припадника националних мањина као и оних који раде по посебно прилагођеном плану и програму, где изостаје подршка породице за учење и стицање нових знања као и подстицање радозналости, визуелизација наставе управо то и има за циљ - учење о различитостима култура и стицање интеркултурних компетенција, развијање комуникативних вештина (пре свега говорних и разумевања слушањем). Избор познате бајке, о којој ученици већ доста знају из претходног искуства допринео је бољем разумевању а и учењу новог вокабулара на основу визуелизације (кроз филмске сцене и слике у оквиру документа који је постављен као додатна граматичка активност ).
Приложени су примери ученичких радова који показују колико су усвојили градиво, самостално описали догађај и унапредили своју дигиталну компетенцију


Платформе и опрема

Гугл учионица
компјутер
телефон


Дигитални алати

Онлајн платформа
гугл упитник


Литература

уџбеник Project 5 Third edition, Tom Hutchinson, The English Book, 2013.


Самопроцена часа

Прегледом послатих радова преко платформе уочила сам велики одзив ученика одмах по постављању задатка те сам закључила да им је било забавно


Оцена ученика

Моји ученици су иначе навикли на овакав начин рада тако нисам спровела неку нарочиту анкету али у опцији Стрим је било коментара попут: Наставнице, па ви сте царица!


Било је подршке од

Нисам имао/ла подршку


Предности и потешкоће за наставнике

Потешкоће - Снимање видеа у кућним условима, телефоном, споро пребацивање на јутубе
Такође је потребно нагласити да велики број наших ученика није до сада имао прилику да ради на било каквим онлине платформама јер не поседују средства савремене технологије (осим у школским условима на часовима Информатике), али их је ова ситуација подстакла да се снађу, да позајме неки уређај што је такође показатељ жеље и мотивације за рад.


Предности и потешкоће за ученике

Када су у питању они стидљивији ученици, обично је предвиђен рад у пару - тзв. учење у сигурном окружењу (safe environment). Како то сада није могуће, ипак су ме изненадили неки ученици којима очигледно одговара овакав начин рада јер нису били под притиском како ће реаговати другови око њих уколико погрешно одговоре те су одлично одговорили на задатак.


Коментар

Навела сам примере 2 часа јер је циљ исти али са различитим садржајем и понеком разликом у начину остваривања истих