• ЈПД

#340: Ернест Хемингвеј Старац и море - стилске игре.

Опште информације

 • Наставник:
  Јелена Братић
 • Назив школе:
  Средња музичка школа Даворин Јенко
 • Тип школе:
  Средња стручна школа
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Београд-Раковица
 • Предмет:
  Српски језик и књижевност
 • Одељење:
  3. разред (вокално-инструментални и теоретски одсек)
 • Број ђака:
  12
 • Тип часа/наставе:
  Мешовити тип
 • Облик рада:
  Индивидуални и групни

Презентација

Starac i more - stilske igre.pdf

Корисни линкови

Пројекат се налази на следећој адреси:
https://view.genial.ly/5eb31deceea1660d88ce1324/presentation-ernest-hemingve-starac-i-more-stilske-igre


Циљ и исходи наставе

Циљеви часа:
Образовни - систематизација и утврђивање градива из књижевности (обрада школске лектире) и језика (лексикологија и стилистика), развијање критичког мишљења.
Васпитни - развијање вештина асертивне комуникације, сарадње, уважавање туђег мишљења; усвајање позитивних навика у односу према раду и утврђеним роковима.
Функционални - развијање вештина писаног изражавања, креативности, развијање опште и дигиталне писмености ученика.


Детаљан опис

Уводни део: Планирање и припрема за рад вршени су путем видео комуникације са ученицима. С обзиром на то да се ради о веома вредним и самосвесним ђацима, брзо смо се разумели и споразумели. Добили су задатак да прочитају дело Старац и море (као и јасан рок до када га треба прочитати) и начелно смо поделили истраживачке задатке.

Средишњи део: Ученици су, за почетак, радили индивидуално. Свако је добио одређени задатак - неко да обради пишчеву биографију, неко да концизно преприча дело, одвајајући важне целине и уочавајући најбитније у радњи, а остали су из мноштва примера одабрали врсту стилске вежбе према којој ће написати сопствену верзију романа.
С обзиром на то да смо радили у апликацији Genially која дозвољава и сараднички рад на изради пројекта, ученици су добили параметре за приступ како би могли да учествују и у техничком делу израде пројекта.

Закључни део: Након урађене прве верзије, уследила је евалуација. Заједничком анализом установили смо шта треба поправити. Када смо исправили поједине елементе, дошли смо до коначне верзије пројекта, а утиске ученика можете прочитати на последњој страници приложеног рада.


Платформе и опрема

У раду смо користили Гугл учионицу (Google classroom), паметни телефон и лаптоп.


Дигитални алати

Најкориснији за комуникацију били су нам Инстаграм (комуникација путем групног чета и видео-позива јер су моји ученици већим делом дана присутни на овој друштвеној мрежи) и имејл.


Литература

- Хемингвеј, Ернест: Старац и море, издање у pdf формату
- Станојчић, Поповић: Граматика српскога језика, Завод за уџбенике, Београд, 1995.
- Гортан-Премк, Даринка: Полисемија и организација лексичког система у српскоме језику, Институт за српски језик САНУ, Београд, 1997.
- Маринковић, Симеон: Стилске игре 1 и 2, Креативни центар, Београд, 2016.


Самопроцена часа

С обзиром на то да је пројекат завршен у року, да садржи све потребне елементе, да је визуелно и информативно израђен према почетној идеји, да су сви ученици активно учествовали у изради пројекта и на крају научили много тога из читавог процеса, на крају могу само да констатујем да су циљеви постављени на почетку остварени.


Оцена ученика

Ученицима је прослеђена анкета за процену рада, а резултате те анкете, односно повратне кометаре можете прочитати на последњој страни нашег пројекта.


Било је подршке од

Нисам имао/ла подршку


Предности и потешкоће за наставнике

Предности: велика слобода и флексибилност у управљању временом, рад помоћу креативних и инспиративних алата, једоставан, ефикасан и брз начин комуникације са ученицима.

Потешкоћа није било.


Предности и потешкоће за ученике

Предности: посвећивање раду онда када желе или могу, нема губитка драгоценог времена на путовање до школе и назад, рад у онлајн окружењу које је њима иначе блиско, једноставна, брза и ефикасна комуникација и бављење темама које су им интересантне.

Мане оваквог начина рада: нема дружења и смеха као када се заједнички ради у учионици.


Коментар

Често је у коментарима ученика помињано и то да би волели чешће да раде на креирању оваквих пројеката. За мене је то највећи комплимент.