• ЈПД

#705: Креирање 3Д модела склопова машинских контрукција

Опште информације

 • Наставник:
  Сима Пастор
 • Назив школе:
  Средња машинска школа, Нови Сад
 • Тип школе:
  Средња стручна школа
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Нови Сад
 • Предмет:
  Моделирање машинских елемената и конструкција
 • Одељење:
  301 група 2 и група 3
 • Број ђака:
  18
 • Тип часа/наставе:
  Пројекат
 • Облик рада:
  Фронтални

Циљ и исходи наставе

Овладавање рутином креирања 3Д модела, на основу 2Д техничких скица, као и развој склопа на основу креираних компоненти и техничке скице склопа.
Разумевање процеса развоја машинског склопа, место и улога 3Д моделирања у ширем контексту производног процеса, те значај техничке документације као носиоца информација.
Развијање интересовања за стицање нових знања и вештина, као и јачање самопоуздања, самокритичности и тимског духа у процесу развоја 3Д модела производа.


Детаљан опис

Уводни део
*Остваривање неопходних предуслова
*усаглашавање канала за комуникацију
*инсталација потребног програма у кућним условима
*организација техничке подршке
*развој првог (тест) 3Д модела
*слободан избор ученика, на основу више понуђених могућности
Главни део
Ученицима је понуђено 6 пројектних задатака, различитог нивоа сложености.
Референце за реализацију су техничка документација и поменути визуелни прикази.
Ученици који нису савладали баријере техничке природе су прикључени ученицима који имају адекватне ресурсе и путем видео позива учествују у раду.
Закључак
Коначно, сви ученици који су били укључени у рад, у првој групи 5 од 9, а у другој групи 9 од 9 су успешно завршили посао.
Кључни принципи у мотивацији
као мултидисциплинаран приступ, кроз више медија, доступност ученицима у реалном времену, 3Д манипулативни модели, који поспешују перцепцију простора, те фокус на визуелни аспект релативно сложених машинских конструкција, довољан су импулс да код ученика створе одговорност и енергију за активну улогу у стваралачком процесу.
Сјајни резултати у овим изразито тешким околностима су доказ да 3Д визуализацијом чак и сложених система, код ученика будимо креативни потенцијал и свест одговорног и корисног члана друштва.
Смернице
Поставити 3Д модел склопа на неку од web 3Д платформи
истражити потенцијале за побољшање визуелних перформанси и надоградње интерактивности
градити репутацију објавама на друштвеним мрежама


Платформе и опрема

Електронска пошта – за формалну комуникацију
Google диск – за размену формалних докумената и датотека
Skype – групна и персонална колаборација
Cisco Webex – видео конференције
Sketchfab – платформа за 3Д на интернету
Youtube – објава видео инструкција
Од опреме сам користио лаптоп и графичку таблу.


Дигитални алати

Microsoft Office - разни документи (табеле за евиденцију, презентације и сл.)
Wordpress – место на интернету које користим за постављање наставног материјала, https://simapastor.wordpress.com/
OBS Studio – алат за снимање видео инструкције
OpenBoard – алат за графичку интерпретацију и скицирање
Adobe – за креативне ствари
PTC Creo – основни алат за развој 3Д модела ученика и наставника


Литература

IMP, grupa autora, zavod, BG
Majstor za Pro/Engineer, G. Graham, D. Steffen, KB, BG.
3D modeliranje proizvoda – metodička zbirka zadataka, grupa autora, Univerzitet u Kragujevcu


Самопроцена часа

У сталној комуникацији са ученицима, ослушкивао сам њихове реакције и на основу њих предузимао кораке.
Решавање тих изазова је било могуће углавном само 1 на 1 са учеником, што је стварало уска грла на другим отвореним питањима.
Практично, проблеми око стварања услова за рад су превазилазили изазове у самој реализацији пројектног задатка.
Ипак, сада могу рећи да смо постигли више.


Оцена ученика

„Saradnja sa prof. Pastorom za vreme online nastave bila je ugodna i korektna. Profesor je bio strog i svi zadaci su morali biti gotovi na vreme. Takođe, profesor je bio predusretljiv i uvek je imao vremena da pomogne učenicima koji su zapeli pri izradi modela.“ Ђ.С.


Опис подршке

Велико разумевање од стране породице за значајно време посвећено настави.
Са колегама из одељењског већа, а пре свега са разредним старешином, по питању комуникације са несавесним ученицима и њиховим родитељима.


Предности и потешкоће за наставнике

Основна предност је удобност свога дома.
Потешкоћа је недостатак квалитетне комуникације са ученицима.
Друго, потребно је далеко више времена да се припреми настава.
Треће, ученици који раде, генеришу проблеме технике природе и практично су окренути наставнику у решавању тих проблема.
Четврто, ученици који не раде, перманентно вуку пажњу и троше време наставнику, за циклична евидентирања и празне позиве на сарадњу.
Пето, размена садржаја..


Предности и потешкоће за ученике

Потпуно индивидуално. Несавесни ученици, претпостављам да виде много предности... Ђаци окренути свом школовању, предности могу видети у бољој искоришћености радног и слободног времена.
Потешкоће су реалне, пре свега због никада довољно јасне инструкције од стране наставника, јер на часу, ђак може поставити питање одмах и одмах добити одговор. И овде је тај пут дугачак и шумовит.
Можда најважнија ствар, оваква форма наставе захтева далеко више самодисциплине, а за младог човека то је проблем.


Коментар

Велики сам фан дигиталних технологија и дугогодишњи корисник, можда и више од тога. Свакако подржавам све дигиталне трендове у настави. Ипак, жељно очекујем почетак нове школске године из учионице пуне ђака.