• JPD

Video uputstva

U okruženju koje se stalno menja, nove okolnosti nas podstiču da im se iznova prilagođavamo i konstantno učimo. To je posebno važno za obrazovni proces, koji zahteva ubrzanu modernizaciju da bi se prilagodio zahtevima tržišta rada, ali i nepredviđenim okolnostima poput globalne pandemije, gde su do posebnog izražaja došle nove metode podučavanja.

Kako bismo olakšali nastavnicima da idu u korak sa vremenom, ovde je na jednom mestu dostupan serijal klipova sa ciljem da im pruži pomoć u organizaciji projektne i onlajn nastave. U ovom serijalu predstavljeno je 13 najkorisnijih digitalnih alata za lakše sprovođenje nastave na daljinu, a svaka epizoda pruža važne metodičke i didaktičke savete za korišćenje svakog od njih.19.11.2020.

TUTORIJAL 01: Gugl za obrazovanje

19.11.2020.

TUTORIJAL 02: Gugl mejl i kalendar

19.11.2020.

TUTORIJAL 03: Gugl disk

19.11.2020.

TUTORIJAL 04: Gugl dokumenti

19.11.2020.

TUTORIJAL 05: Gugl tabele

19.11.2020.

TUTORIJAL 06: Gugl prezentacije

19.11.2020.

TUTORIJAL 07: Google Meet

19.11.2020.

TUTORIJAL 08: Gugl upitnik

19.11.2020.

TUTORIJAL 09: Gugl učionica

19.11.2020.

TUTORIJAL 10: Gugl globus i mape

19.11.2020.

TUTORIJAL 11: Time Graphics

19.11.2020.

TUTORIJAL 12: Quizizz

19.11.2020.

TUTORIJAL 13: Kialo